28.10.2016 13:04

ZAČALI KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIA

V priebehu práve končiaceho "pred dušičkového" týždňa začali odborové centrály rokovania s vedením ZSSK i ZSSK CARGO. V nadväznosti na tieto udalosti bolo zvolané rokovanie Výboru OZZŽ, ktoré sa uskutočnilo v stredu 26.10.2016.

Úvodom rokovania prebehlo vyhodnotenie 5-tich akcií, ktoré OZZŽ usporiadalo v termíne august až september 2016. Išlo o tieto akcie:

 1. 31. DLT OZZŽ na Chate Zbojská = bol vyhodnotený ako veľmi vydarený, s návrhom na usporiadanie akcie i v roku 2017;
 2. Gastrofest Komoča - napriek nižšej účasti opäť veľmi vydarená akcia, s návrhom na usporiadanie akcie i v roku 2017;
 3. Bowling - Memoriál Soničky Janičkovej - má každoročne výbornú atmosféru a počet účastníkov sa neustále zvyšuje;
 4. Zájazd do Florencie - vydarená akcia, ktorá i napriek nepriazni počasia splnila očakávania účastníkov;
 5. Praha - návšteva muzikálu "Kráľovná zo Sáby" - všetci účastníci, boli dva rôzne termíny, vyjadrila spokojnosť s týmto kultúrnym zážitkom;

Ďalším bodom programu boli pripravované akcie ešte v roku 2016:

 1. Klobfest Nové Zámky 14.11. - všetko je pripravené, klobásky sa pomaly údia, naše dve družstvá "Biele tulene" už sa tešia na svoje účinkovanie v súťaži i na fanúšikov z radov členov, ktorí ich prídu povzbudiť. Všetci im držíme palce, aby aj tohto roku patrili medzi víťazov....
 2. Návšteva predstavenia RND - dňa 18.11.2016 - lístky už hospodárka distribuuje všetkým prihláseným...
 3. Mikuláš 2016 - deti dostanú tradičné balíčky;
 4. Kapustnica - bude ako po minulé roky v priestoroch GALILEO - a to podľa obsadenia termínov v utorok 13. alebo v pondelok 12-teho decembra...

V súlade s prípravou programu boli Výborom schválené  DVE akcie pre rok 2017 a to:

 1. Športový deň OZZŽ v dňoch 3. a 4. júna 2017, bude opäť v hoteli RELAX IN v Šoporni;
 2. 32-hý - Tábor pre deti opäť na Chate Zbojská. Termín pre 39 detí je 20. - 29.8.2017.

V rámci bodu rôzne, boli prítomným podané informácie:

 • o začiatku Kolektívneho vyjednávania na ZSSK - Kolektívna Zmluva (ďalej iba KZ) bola OC predložená v nezmenenej podobe s tým, že OC navrhujú, aby KZ platila na dlhšie obdobie, s čím zamestnávateľ zatiaľ nesúhlasí. Mzdový nárast navrhujú OC riešiť dodatkom ku KZ. Ku tomuto bodu majú jednotlivé OC vlastné predstavy, od navýšenia o +8% až po navýšenie iba pre nedostatkové profesie chýbajúce pre chod prevádzky. OC sa nebránia zvyšovaniu ani cez navýšenie príplatkov. S ohľadom na prvé stretnutie a spektrum názorov, bolo dohodnuté, že ďalšie rokovanie o KZ 2017 bude dňa 2.11.2016.
 • rokovaní ku KZ 2017 v rámci ZSSK CARGO - tu je situácia o niečo zložitejšia ako na ZSSK. Spoločný Návrh OC pre KZ 2017 sa totiž dostal niekoľko dní pred rokovaním zamestnávateľovi, ktorý na základe týchto poznatkov a ekonomickú situáciu firmy predložil vlastný Návrh. V rámci rokovania o jednotlivých bodoch ponúkli OC zamestnávateľovi pomoc s tým, že poukážu na to, kde sa dá efektívne ušetriť tak, aby bolo na požiadavky uvedené v Návrhu OC... Z uvedeného dôvodu je ešte ťažké hodnotiť toto prvé rokovanie.
 • Predseda OZZŽ informoval o problémoch, ktoré sa vyskytli na pracovisku osobných pokladníčok ŽST Bratislava hlavné. KLu tomuto bodu Výbor rozhodol, že v rámci akcie Klobfest predseda prerokuje túto problematiku s prihlásenými účastníčkami z radov pokladníčok priamo v rámci akcie....

Záverom poďakoval predseda prítomným za aktívnu účasť s tým, že bude rád, ak sa na našich akciách bude zúčastňovať čoraz viac účastníkov z radov členov a ich rodinných príslušníkov.

—————

Späť


Novinky

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

04.05.2022 14:45

Memoriál Soni Janíčkovej - Bowling 2022

  Vážené kolegyne a kolegovia!   OZZŽ pri ZSSK CARGO, ZSSK a ŽSR usporiada pre...

Celý článok

—————

27.04.2022 15:00

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu OZZŽ

POZVÁNKA   Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá...

Celý článok

—————

17.01.2022 13:51

Kolektívne vyjednávanie na ŽSR je uzatvorené

Dňa 13. januára 2022 pokračovalo ďalším, už  siedmym  kolom kolektívne vyjednávanie o mzdách pre rok...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

09.02.2022 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2022 pokiaľ to „Pandemická...

Celý článok

—————