03.12.2021 09:49

Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania o mzdovom náraste pre zamestnancov ŽSR

V dňoch 24. 11. a 2. 12. 2021 sa uskutočnili kolektívne vyjednávania o mzdovom náraste pre rok 2022 na ŽSR. Na druhom stretnutí sme si vypočuli od ekonomického námestníka GR, že v štátnom rozpočte sú presne zadefinované mzdové náklady pre všetkých zamestnancov ŽSR a hoci zamestnávateľ žiadal jeho navýšenie, Ministerstvo financií nesúhlasilo so zvýšením rozpočtu z dôvodu, že na ŽSR je prezamestnanosť. Zamestnávateľ tak naďalej deklaroval, že nemá finančné zdroje na akékoľvek navýšenie miezd. Odborári vyzvali zamestnávateľa, aby hľadal zdroje na mzdový nárast. Upozornili na nulový nárast miezd v tomto roku a na veľkú infláciu. Zároveň upozornili, že zamestnanci ŽSR nebudú spokojní s ďalším nulovým nárastom a žiadali prizvať generálneho riaditeľa. 

Na ďalšom  kolektívnom vyjednávaní vysvetľoval  generálny riaditeľ ŽSR Ing Miloslav Havrila, že nemôže súhlasiť so žiadnym navýšením miezd pre rok 2022, nakoľko nemajú na to finančné prostriedky.

Upozornili sme generálneho riaditeľa, že po prepočte finančných zdrojov pre tento rok sme zistili, že zamestnávateľ šetrí na mzdových nákladoch takmer 7 miliónov eur, čo predstavuje v jednorázovom vyjadrení cca 500 eur na zamestnanca. Pritom zamestnávateľ celý čas tvrdí, ako nemá. Nebol schopný nájsť zdroje ani na úpravu zdeformovaného prémiovania. Taký istý objem, pri ktorom ušetril 6,8 miliónov má v štátnom rozpočte aj pre rok 2022. Generálny riaditeľ potvrdil preukázané šetrenie a uviedol, že hľadajú spôsob, ako ich zamestnancom vyplatiť. I napriek tomu  generálny riaditeľ odmietol akékoľvek navýšenie miezd pre rok 2022.

Toto je pre nás, ako zástupcov zamestnancov ŽSR absolútne neprijateľné !

Na jednej strane sme súčasťou verejnej správy, na druhej strane sa na nás benefity vyššej kolektívnej zmluvy nevzťahujú. Všetkým naokolo sa budú zvyšovať mzdy, aj na Cargu a ZSSK vyjednávajú o zvýšení miezd, iba na ŽSR majú mať zamestnanci opäť veľkú nulu.

Upozorňujem všetkých zamestnancov, že pokiaľ sa situácia ani po stretnutí na Ministerstve dopravy nezmení, podnikneme ďalšie legálne kroky vrátane vyhlásenia štrajkovej pohotovosti s následným štrajkom zamestnancov ŽSR .

My už nemáme kam ustupovať!!!

Kolektívni vyjednávači OZŽ a OO

 

—————

Späť


Novinky

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

04.05.2022 14:45

Memoriál Soni Janíčkovej - Bowling 2022

  Vážené kolegyne a kolegovia!   OZZŽ pri ZSSK CARGO, ZSSK a ŽSR usporiada pre...

Celý článok

—————

27.04.2022 15:00

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu OZZŽ

POZVÁNKA   Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá...

Celý článok

—————

17.01.2022 13:51

Kolektívne vyjednávanie na ŽSR je uzatvorené

Dňa 13. januára 2022 pokračovalo ďalším, už  siedmym  kolom kolektívne vyjednávanie o mzdách pre rok...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

09.02.2022 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2022 pokiaľ to „Pandemická...

Celý článok

—————